wijkgericht werken

Het wijk-team van wijkgerichtwerken, voor Proostdijland is: Dhr. Marcel Wolswijk       Wijk coördinatoren van de gemeente. Corina v.d.Neut           ... Lees meer

Job van Bennekom, uw wijkagent   “Mijn naam is Job van Bennekom en ik ben sinds 2006 wijkagent van de Proosdijlanden, Wickelhof, het Centrumgebied en de Hoef. Daarvoor werkte ik in diverse andere functies sinds 2000 op het wijkteam... Lees meer

    Opbouwwerker voor Proostdijland Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Annelies de Hoop en vanaf 1 januari 2011 werk ik bij Stichting De Baat als opbouwwerker. Opbouwwerkers brengen buurtbewoners samen om knelpunten aan te... Lees meer

Mijn naam is Marcel Wolswijk en sinds 1 december 2009 ben ik coördinator wijkgericht werken in de gemeente De Ronde Venen. Mijn rol is als tussenpersoon te dienen tussen gemeente, bewoners en organisaties zoals politie, welzijnswerk,... Lees meer

De gemeente en een aantal instellingen zoals politie, welzijnswerk en de woningcorporatie zijn sterk verbonden aan leefbaarheid in de wijk. Afhankelijk van hetgeen er in Proostdijland speelt kunnen daar anderen bij betrokken worden. Om... Lees meer

Wijkbudget = bewonersbudget !!! Er is een aardig potje …… Het gemeente heeft voor 2012 een bedrag van € 20.000,-  te besteden om ideeën van bewoners te realiseren. Bewoners worden van harte uitgenodigd hiervoor... Lees meer

De Stichting heeft enerzijds tot doel een kritisch klankbord en partner te zijn voor alle afdelingen en instanties binnen de gemeente die zich bezighouden met het wel en wee van de wijk. Anderzijds wil de Stichting zich inzetten voor alle inwoners... Lees meer