De stichting

De Stichting heeft enerzijds tot doel een kritisch klankbord en partner te zijn voor alle afdelingen en instanties binnen de gemeente die zich bezighouden met het wel en wee van de wijk. Anderzijds wil de Stichting zich inzetten voor alle inwoners van de wijk, van jong tot oud en van arm tot rijk. Dat kan zijn op sociaal vlak, door een laagdrempelig vraagbaak te zijn. Het wijkcomité tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

  1. Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in de wijk gericht op de bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang.
  2. Het bevorderen van betrokkenheid en participatie van de bewoners in de eigen wijk.
  3. Het geven van informatie aan bewoners over zaken die van belang zijn voor de wijk
  4. Met alle bewonersgroepen in de wijk samenwerken voor zover dit een bijdrage levert aan het gestelde doel.
  5. Met de gemeentelijke overheid en andere instanties samenwerken voor zover dit in het belang is van het gestelde doel.
  6. Het bevorderen van contacten met andere wijk-/dorps-/buurtcommissies om te komen tot een gezamenlijk overleg van deze organisaties.
  7. Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de overheid of andere instanties.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.