Wijkteam

De gemeente en een aantal instellingen zoals politie, welzijnswerk en de woningcorporatie zijn sterk verbonden aan leefbaarheid in de wijk.
Afhankelijk van hetgeen er in Proostdijland speelt kunnen daar anderen bij betrokken worden.
Om uitvoering te kunnen geven aan het versterken van de leefbaarheid in de wijk  m.n. op sociaal terrein is een intensieve samenwerking tussen genoemde partners noodzakelijk. Daarom is er een wijkteam gevormd dat samen met het wijkcomité zorg draagt voor de totstandkoming van het wijkplan en meewerkt aan en toeziet op de uitvoering. Tevens worden er projecten geïnitieerd en uitgevoerd.
In het wijkteam zitten in ieder geval: coördinator wijkparticipatie, opbouwwerker stichting de Baat, Wijkagent, Westhoek Wonen en afhankelijk van de agenda: jongerenwerk en interne gemeentelijke diensten of externe partners.
Het wijkteam, zeker in de personen van de opbouwwerker en de coördinator wijkparticipatie zijn voor bewoners een vast aanspreekpunt in de wijk.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.