Wijkbudget

Wijkbudget = bewonersbudget !!!
Er is een aardig potje ……

Het gemeente heeft voor 2012 een bedrag van € 20.000,-  te besteden om ideeën van bewoners te realiseren. Bewoners worden van harte uitgenodigd hiervoor suggesties te doen. Belangrijk uitgangspunt is wel dat de suggesties en ideeën een bijdrage leveren aan de leefbaarheid of veiligheid van de wijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een extraatje voor uw buurtfeest, een bankje of een bloembollenactie.
Heeft u of hebben uw kinderen een leuk idee voor de wijk of buurt? Aarzel dan niet en dien het in!
Maak een plan. Praat erover met uw buren. Zoek medestanders. Haal desnoods handtekeningen op en vul het aanvraagformulier in. Dit formulier is te krijgen bij de gemeente (m.wolswijk@derondevenen.nl). Stap met uw plan naar het wijkcomité.
Zij adviseren aan de gemeente over uw plan en deze beslist of uw plan wordt uitgevoerd.
Voorwaarden voor besteding wijkbudget
Ingediende suggesties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om voor uitvoering in aanmerking te komen. Het is belangrijk dat uw plan: bijdraagt aan de leefbaarheid of veiligheid in uw wijk en
            wordt ondersteund door een groep wijkbewoners en
            op tijd wordt ingediend (minimaal 1 maand voor uitvoering) en
            past binnen de bestaande afspraken met bewoners en
            past binnen het beleid van de gemeente
En dan …
U dient uw aanvraagformulier in bij het wijkcomité. Dit kan bij het bestuur.
U wordt dan evt. uitgenodigd voor een vergadering van het wijkcomité om uw plan toe te lichten. Daarna geeft het wijkcomité een advies aan de gemeente over uw plan. Deze beslist uiteindelijk of u een bijdrage krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. Met u worden dan verdere afspraken gemaakt over de uitvoering en de betaling.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.